Współpraca

Taiga Inversiones Eólicas +

 

To spółka specjalizującą się w inwestycjach związanych z energetyką wiatrową. Spółka zarządzana jest przez  Taiga Mistral, założony w 2007 r. fundusz private equity, którego inwestorami są Banco Santander, Caja Navarra, Caja Avila i inwestorzy indywidualni. Taiga Mistral szuka możliwości inwestowania w sektorze Energii Odnawialnej.

Strategia inwestycyjna firmy Taiga Mistral polega na wykorzystaniu okazji do stworzenia zidentyfikowanych walorów
w sektorze energii wiatrowej w Polsce w ciągu najbliższych lat, minimalizując ryzyko poprzez zastosowanie zdywersyfikowanego i skoordynowanego programu inwestycji.

Fundusz inwestuje w polskie spółki, które są właścicielami farm wiatrowych.
W 2008 roku Taiga Mistral został partnerem Nowa Energia SA. Obecnie Nowa Energia SA, bazując na schemacie „develop-and-sell”, realizuje dla funduszu projekty farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 86MW.
W chwili obecnej Taiga Mistral, oprócz Polski, posiada projekty inwestycyjne w Hiszpanii i innych krajach UE.
Zapraszamy na stronę: www.taigamistral.com

Norvento Polska Sp. z o.o.

 

Norvento Polska Sp. z o.o. jest spółką zależną, w pełni należącą do hiszpańskiej firmy Norvento Enerxia, która jest firmą energetyczną posiadającą ponad 25 lat doświadczenia w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. To doświadczenie pozwoliło Norvento na osiągnięcie pozycji lidera sektora energetycznego w Galicji, regionie pochodzenia firmy.

Obecnie na całym świecie Norvento zarządza jednostkami wytwórczymi o łącznej mocy 987MW, wykorzystującymi energię wytwarzaną z wiatru, wody, źródeł geotermalnych, solarnych oraz biomasy.

Norvento w 2010 roku, wchodząc na Polski rynek, zostało partnerem Nowa Energia SA, pozyskując, bazując na schemacie „develop-and-sell”, projekt farmy wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej 48MW.

Zapraszamy na stronę: www.norvento.com

AES Wind Generation

 

AES Wind Generation to spółka-córka amerykańskiego potentata w branży energetycznej AES Corporation (Applied Energy Services), którego siedziba znajduje się w Arlington, w stanie Virginia.

W 2009 roku firma osiągnęła dochód na poziomie 14 mld dolarów, a obecnie posiada i zarządza majątkiem 40 mld dolarów.
AES Corporation produkuje i dystrybuuje energię elektryczną w 29 krajach i zatrudnia na całym świecie ponad 27 tys. osób.

W 2005 roku zarząd AES Corporation podjął strategiczną decyzję o zaangażowaniu się firmy w sektor energetyki wiatrowej. W tym celu przejęto SEAWEST (600MW), developera oraz operatora Farm Wiatrowych.

Wykorzystując 25-letnie doświadczenie SEAWEST  oraz własne AES szybko znalazło się w gronie największych firm sektora energetyki wiatrowej.
Pod koniec 2005 roku AES utworzyło AES Wind Generation jako firmę ukierunkowaną na rozwój i budowę Farm Wiatrowych w Europie.

Obecnie AES posiada 1,700 MW działających Farm Wiatrowych oraz ponad 7,000 MW projektów Farm Wiatrowych na różnych etapach realizacji.
W ostatnim czasie między innymi AES Wind Generation uruchomiło w Bułgarii Farmę Wiatrową Kavarna o mocy 156 MW, która jest największą w tym kraju. AES Wind Generation szeroko współpracuje z wieloma znaczącymi firmami branży energetyki odnawialnej, w tym GE, Siemens, Vestas i Enercon. Utrzymuje również bardzo dobre relacje z największymi instytucjami finansowymi, włączając BNP Paribas, Credit Suisse, Dexia Crédit Local, EBRD, Fortis Bank, International Finance Corporation, Unicredit, WestLB, i Barclays.
AES Wind Generation stając się głównym udziałowcem w spółce 3E Liniewo (Liniewo 34MW) i innych spółkach należących do Nowa Energia SA (łącznie 8 spółek projektowych reprezentujących projekty o 422MW mocy zainstalowanej) zaznaczyła swoje wejście na Polski rynek energetyki odnawialnej, który posiada jeden z największych potencjałów rozwoju w Europie.

Zapraszamy na stronę AES: www.aes.com