Dla środowiska

ŚRODOWISKO

jest dla nas ważne

Rozwój energetyki odnawialnej wynika z uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, społecznych, a przede wszystkim ekologicznych. Zapotrzebowanie na energię wzrasta, natomiast jej produkcja może wkrótce zostać zahamowana przez zaostrzające się wymogi dotyczących ochrony środowiska oraz wyczerpanie się tradycyjnych surowców. Energetyka odnawialna zapewnia samowystarczalność dla każdego kraju, który wybiera to rozwiązanie. Jest dziedziną stale rozwijającą się, stymulującą rozwój regionów, w których powstają farmy.

Problemem energetyki są wymagania w zakresie ochrony środowiska – musi ograniczyć emisję CO2 do atmosfery, zmniejszyć zużycie energii, produkować ją ze źródeł odnawialnych. W innym wypadku poniesie wielomilionowe kary, które odczuje każdy z nas.

Oprócz piękna poruszających się łopat wiatraka na tle polskich pól i łąk, najważniejsza jest ochrona przyrody. Technologia wykorzystania energii z niewyczerpującego się wiatru jest bezemisyjna. Wybierając ją chronimy atmosferę przed nadmierną emisją gazów.

Wszystkie powyższe aspekty przemawiają za tym, aby zaangażować się w branżę, której efekty są korzystne dla nas wszystkich. Głęboko wierzę w sukces rozwoju energetyki

AKUSTYKA

elektrowni wiatrowych

Elektrownie wiatrowe jak każde urządzenie mechaniczne emituje dźwięki.  Ich natężenie nie jest większe od otaczających nas dookoła urządzeń znajdujących się w każdym gospodarstwie domowym. Natężenie dźwięku  podawane jest decybelach (dB). Im mniej decybeli,  tym urządzenie jest cichsze.

Czy elektrownie wiatrowe emitują dźwięki ?

Tak, elektrownie wiatrowe, jak niemal każde inne urządzenie mechaniczne, emitują dźwięki. W praktyce percepcja dźwięków emitowanych przez elektrownię wiatrową nie jest wyższa niż emisja hałasu emitowanego przez obecny w każdym domu sprzęt AGD. Poniżej przykładowe poziomy hałasu popularnych urządzeń domowych:
•    lodówki – 40 a 50 dB.
•    okapy kuchenne – 57- 71 db
•    zmywarki 44 do 48 dB.
•    pralki 56 – 78 db

Dopuszczany poziom natężenia dźwięku emitowany przez farmę wiatrową

Dopuszczalny poziom dźwięków emitowany przez elektrownię wiatrową jest regulowany rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 (Dz. U. 2007 r. nr 120 poz. 826) i wynosi w ciągu nocy 40-45 dB czyli nie jest wyższy niż poziom hałasu emitowany przez urządzenia domowe, a w ciągu dnia wynosi 50-60 dB.

Zabezpieczenia mieszkańców przed nadmierną emisją dźwięków

 

Postawienie elektrowni wiatrowej wymaga od inwestora spełnienia przepisów dotyczących hałasu. Od momentu wyprodukowania pierwszych, głośnych wiatraków minęło sporo lat i nastąpiła prawdziwa zmiana związana z ograniczeniem hałasu emitowanego przez turbiny. Wpływają na to między innymi dodatkowe izolacje, odpowiednie profilowanie skrzydeł oraz zmniejszona prędkość obrotowa.