Oferta dla inwestorów

Nowa Energia S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów odnawialnych źródeł energii. W swoim portfolio posiadamy spółki celowe realizujące projekty w najbardziej atrakcyjnych rejonach, w ostatnim czasie rozpoczęliśmy dewelopment projektów na terenie Australii. Całkowita wartość inwestycji realizowanych przez grupę wynosi ponad 3,5 mld zł. Spółka planuje uruchomienie elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej ponad 1100 MW.

W związku z planami inwestycyjnymi Spółka poszukuje inwestorów zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu. Inwestorzy będą uczestnikami dynamicznego rozwoju Spółki, z zakładanym wzrostem przychodów do kilkuset mln zł rocznie.

 

Dodatkowe czynniki sukcesu

 • Przejrzysta strategia rozwoju oparta na analizach opłacalności inwestycji.
 • Posiadane pozwolenia, które stanowią barierę wejścia na rynek dla potencjalnych konkurentów.
 • Doświadczony, wykwalifikowany zespół.

Perspektywy rynku

  Rozwój rynku OZE jest jednym z filarów polityki energetyczno-klimatycznej UE. W perspektywie do 2030 r. sektor OZE będzie się rozwijać o poniższe założenia:

 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. i o co najmniej 40% do 2030 r. (w stosunku do
  poziomu z 1990 roku)
 • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE do 20% do 2020 r.
  oraz zapewnienie co najmniej 27% udziału do 2030 roku
 • zwiększenie efektywności energetycznej UE o 20% do 2020 r. i o co najmniej 27% do 2030 roku