Contact

Nowa Energia Spółka Akcyjna
ul. Gorczycowa 2a/1
81-591 Gdynia

tel/fax: 58 624 80 09
e-mail: biuro@nowaenergiasa.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS: 0000364011
REGON: 221068432, NIP 586-225-79-17
Kapitał Zakładowy: 15 000 000 zł wpłacony w całości

Nowa Energa S.A.